Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2013. gada 28. februārī

Lieta F‑47/12

M

pret

Eiropas Zāļu aģentūru (EMA)

Izlīgums – Reglamenta 69. panta 1. punkts – Lietas dalībnieku vienošanās pēc Vispārējās tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar ko M lūdz atcelt 2011. gada 15. septembra lēmumu, ar kuru Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) viņam atteica tiesības uz invaliditātes pabalstu

Nolēmums      Pēc vienošanās starp M un Eiropas Zāļu aģentūru lietu F‑47/12 M/EMA izslēgt no Vispārējās tiesas reģistra. M un Eiropas Zāļu aģentūra sedz tiesāšanās izdevumus saskaņā ar savu vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. panta 3. punkts)