Language of document :

2007. május 18-án benyújtott kereset - Tzirani kontra Bizottság

(F-46/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marie Tzirani (Brüsszel, Belgium) (képviselők: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2006. augusztus 30-i, a személyzeti és igazgatási főigazgatóság jogállás-politikai, kezelési és -tanácsadás igazgatóságának igazgatói posztjára X-et kinevező és a felperesnek ugyanezen posztra benyújtott jelentkezését elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 25 000 euró kártérítés megfizetésére az okozott vagyoni és nem vagyoni, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért, amely összeg a panasz benyújtásának napjától, vagyis 2006. november 29-étől évente 7%-os kamattal növelendő;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Miután az Elsőfokú Bíróság megsemmisítette a T-45/04. sz.1 ügyben megsemmisíteni kért, X-et a fent említett posztra kinevező 2003. január 21-i bizottsági határozatot, a felperes jelen keresetében azon eljárás jogszerűségét vitatja, amelynek eredményével a Bizottság a megsemmisítést követően ugyanazt a személyt nevezte ki az említett állásra.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként az EK 233. cikk megsértésére hivatkozik, mivel a Bizottság nem hozta meg az Elsőfokú Bíróság ítéletének teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. A felperes szerint valójában az eljárást nem az utolsó szakaszban, a biztossal folytatott interjútól kellett volna újrakezdeni, hanem már annak vizsgálatától, hogy a jelentkezők megfelelnek-e az álláshirdetésben előírt szempontoknak.

A felperes emellett az Európai Közösségek személyzeti szabályzata 7., 14., 29. és 45. cikkének megsértésére, valamint számos általános jogelv megsértésére és hatáskörrel való visszaélésre hivatkozik.

____________

1 - Az Elsőfokú Bíróságnak a Tzirani kontra Bizottság ügyben 2006. július 4-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé).