Language of document :

Acţiune introdusă la 21 mai 2007 - Behmer/Parlamentul European

(Cauza F-47/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

declararea ilegalităţii deciziei Biroului Parlamentului cu privire la "politica de promovare şi de programare a carierelor" din 6 iulie 2005 şi a "măsurilor de aplicare privind atribuirea de puncte de merit şi promovarea" din 25 iulie 2005;

anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) de a nu-l promova pe reclamant la gradul A*13, în vigoare de la 1 ianuarie 2005 în cadrul exerciţiului de promovare 2005;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, funcţionar al Parlamentului European de gradul AD 12, în prezent vicepreşedinte al Uniunii Sindicale Luxemburg, invocă în primul rând ilegalitatea deciziilor la care se face referire la prima liniuţă de mai sus, pe care le consideră dispoziţii generale de aplicare în sensul articolului 110 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statutul"), a căror adoptare ar fi trebuit să urmeze deci procedura stabilită la acel articol.

În plus, reclamantul invocă încălcarea articolului 45 din statut, a principiilor dreptului la carieră, egalităţii de tratament, obligaţiei de motivare, precum şi existenţa unei erori vădite de apreciere. În special, acesta arată că, după anularea deciziei de acordare a 2 puncte de merit, ca urmare a cererii sale, administraţia ar fi trebuit să îl promoveze la gradul AD 13.

În cele din urmă, reclamantul susţine că a făcut obiectul unei discriminări pe temeiul activităţii sale de reprezentant al personalului, cu încălcarea articolului 1d şi a articolului 24b din statut, a articolului 1 al şaselea paragraf din anexa II la statut, precum şi a articolului 17 din Acordul-cadru între Parlamentul European şi organizaţiile sindicale sau profesionale ale personalului instituţiei din 12 iulie 1990.

____________