Language of document :

16. mail 2007 esitatud hagi - Wolfgang A. Mandt versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-45/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Saksamaa) (esindaja: Rachtsanwalt B. Kolb)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada 8. veebruari 2007. aasta otsus, millega vähendati hageja toitjakaotuspensioni 50% võrra,

mõista kostjalt hageja kasuks välja tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2006 täiendavalt 50% toitjakaotuspensioni tema surnud abikaas Gisela Neumanni eest ja jätkata selle summa väljamaksmist iga kuu.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlament vähendas 50% võrra toitjakaotuspensioni, mida hageja sai kui Gisela Neumanni lesk, tuginedes Belgias 1995. aastal tehtud ja jõustunud surnud abikaasa ja tema esimese abikaasa abielu lahutamise otsuse mittetunnustamisele.

Hagi on suunatud selle otsuse mittetunnustamise ja nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003 vastu. Hageja toob välja, et ta on ainus "üleelanud abikaasa", kuna tema abielu surnuga on juriidiliselt kehtiv (personalieeskirjade VIII lisa artikkel 18).

____________