Language of document :

Žaloba podaná 16. mája 2007 - Wolfgang A. Mandt/Európsky parlament

(vec F-45/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Nemecko) (v zastúpení: B. Kolb, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 8. februára 2007 o znížení vdoveckého dôchodku žalobcu o 50 %,

uložiť žalovanému, aby žalobcovi so spätnou účinnosťou od 1. apríla 2006 zaplatil a naďalej každý mesiac vyplácal ďalších 50 % vdoveckého dôchodku po jeho zosnulej manželke Gisele Neumann.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európsky parlament znížil žalobcovi o 50 % jeho vdovecký dôchodok ako vdovcovi po pani Gisele Neumann s odkazom na neuznanie právoplatného belgického rozsudku o rozvode vydaného proti jej prvému manželovi vysúdeného zosnulou manželkou v roku 1995.

Žaloba je podaná proti neuznaniu tohoto rozsudku, ako i proti nariadeniu Rady (ES) č. 2201/2203 z 24. novembra 2003. Žalobca uvádza, že je jediným "pozostalým manželom", pretože manželstvo medzi ním a zosnulou sa uzatvorilo v súlade s platným právom (článok 18 prílohy VIII Služobného poriadku).

____________