Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2008 - Tzirani mod Kommissionen

(Sag F-46/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - indplacering i lønklasse - forfremmelse - stilling som direktør - afslag på ansøgning - opfyldelse af en dom om annullation af en udnævnelse - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgien) (ved avocat É. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og V. Joris, som befuldmægtigede, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Dels annullation af afgørelsen truffet den 30. august 2006 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om at udnævne M.D.J. til stillingen som direktør for direktorat B "Vedtægt: politik, forvaltning og rådgivning" i Generaldirektoratet "Personale og Administration" og dermed om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til denne stilling, dels en påstand om at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren hævder at have lidt.

Konklusion

Afgørelsen truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om ikke at imødekomme Marie Tziranis ansøgning til stillingen som direktør for direktorat B "Vedtægt: politik, forvaltning og rådgivning" i Generaldirektoratet "Personale og Administration" annulleres.

Afgørelsen truffet den 30. august 2006 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om at udnævne M.D.J. til stillingen som direktør for direktorat B "Vedtægt: politik, forvaltning og rådgivning" i Generaldirektoratet "Personale og Administration" annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler Marie Tzirani en erstatning på 10 000 EUR.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler Marie Tziranis omkostninger.

____________

1 - EUT C 170 af 21.7.2007, s. 42.