Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 22. oktobra 2008 - Tzirani proti Komisiji

(Zadeva F-46/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Imenovanje v naziv - Napredovanje- Mesto direktorja - Zavrnitev prijave - Izvršitev sodbe, s katero je bila odločba o imenovanju razglašena za nično - Dopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie Tzirani (Bruselj, Belgija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: G. Berscheid in V. Joris, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 30. avgusta 2006, s katero je bil D. J. imenovan na delovno mesto direktorja direkcije B "Kadrovski predpisi: politika, upravljanje in svetovanje" Generalnega direktorata (GD) za "kadrovske zadeve in administracijo" in s katero je bila zato zavrnjena prijava tožeče stranke na to delovno mesto, ter naložitev Komisiji plačilo odškodnine za povračilo njene premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi jo domnevno utrpela.

Izrek sodbe

1)    Odločba o zavrnitvi prijave M. Tzirani na delovno mesto direktorja direkcije B "Kadrovski predpisi: politika, upravljanje in svetovanje" Generalnega direktorata (GD) za "kadrovske zadeve in administracijo" Komisije se razglasi za nično.

2)    Odločba o imenovanju D. J. na delovno mesto direktorja direkcije B "Kadrovski predpisi: politika, upravljanje in svetovanje" Generalnega direktorata (GD) za "kadrovske zadeve in administracijo" Komisije Evropskih skupnosti z dne 30. avgusta 2006 se razglasi za nično.

3)    Komisija Evropskih skupnosti mora M. Tzirani plačati odškodnino v višini 10.000 eurov.

4)    V ostalem se tožba zavrne.

5)    Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila M. Tzirani.

____________

1 - UL C 170, 21.7.2007, str. 42.