Language of document :

Kanne 25.2.2008 - Tomas v. parlamentti

(Asia F-31/08)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakstan) (edustaja: asianajaja M. Michalauskas)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen kantajan irtisanomisesta tekemän päätöksen kumoaminen ja kärsityn aineettoman ja aineellisen vahingon korvaaminen

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen kantajan irtisanomisesta tekemä päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 125 000 euroa korvauksena kantajan kärsimästä aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________