Language of document :

Acțiune introdusă la 25 februarie 2008 - Tomas/Parlamentul European

(Cauza F-31/08)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamant: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (reprezentant: M. Michalauskas, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a îl concedia pe reclamant și repararea prejudiciului moral și material suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de a îl concedia pe reclamant;

obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 125 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral și material suferit;

obligarea Parlamentul European la plata cheltuielilor de judecată.

____________