Language of document :

Beroep ingesteld op 3 maart 2008 - Y / Commissie

(Zaak F-29/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Y (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het tot aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van 24 mei 2007 om verzoeker als arbeidscontractant te ontslaan omdat zijn gedrag in de dienst ontoereikend zou zijn, alsmede vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van 24 mei 2007 om verzoeker als arbeidscontractant te ontslaan;

voor zover nodig, nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van de Commissie van 16 november 2007 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 31 augustus 2007 krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut had ingediend;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van de bezoldiging die hij zou hebben ontvangen indien het tot aangaan van aanstellingovereenkomsten bevoegd gezag zijn overeenkomst niet vroegtijdig en op onrechtmatige wijze had beëindigd alsmede van alle toelagen waarop hij aanspraak kan maken;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van een op 500 000 EUR geraamde vergoeding wegens immateriële schade, onder voorbehoud van verhoging in de loop van het geding;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________