Language of document :

Sag anlagt den 3. marts 2008 - Klein mod Kommissionen

(Sag F-32/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrig) (ved avocats S. Rodriques og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. maj 2007 om afslag på at tildele sagsøgeren ydelse ved dødsfald, erstatning ved dødsfald og børnepension.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen fra direktøren for Forvaltnings- og Lønudbetalingskontoret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber af 4. maj 2007.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens klage.

Angivelse over for ansættelsesmyndigheden af virkningerne af annullationen af de anfægtede afgørelser og navnlig anerkendelsen af retten for sagsøgeren til ydelse ved dødsfald, erstatning ved dødsfald og børnepension (beregnet på grundlag af børnepensionen for første barn).

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________