Language of document :

Acțiune introdusă la 3 martie 2008 - Klein/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-32/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Marie-Claude Klein (Grasse, Franța) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN din 4 mai 2007 prin care se refuza acordarea către reclamantă a unui ajutor de deces, a unei despăgubiri de deces și a unei pensii de orfan.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei adoptate de directorul Oficiului de administrare și lichidare a drepturilor individuale al Comisiei Europene din 4 mai 2007;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei AIPN prin care se respinge reclamația reclamantei;

ilustrarea către AIPN a efectelor pe care le presupune anularea deciziilor atacate și, în special recunoașterea dreptului reclamantei la despăgubirea de deces, la ajutorul de deces și la pensia de urmaș (calculate în baza pensiei primului urmaș);

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________