Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. október 21-i ítélete - V kontra Bizottság

(F-33/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Felvétel - Alkalmazás megtagadása a feladatok ellátására való fizikai alkalmatlanság miatt - Az eljárás szabályszerűsége - Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat szabályszerűsége - Előkészítő aktusok)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: V (Brüsszel, Belgium) (képviselők: C. Ronzi, A. Grauling és É. Boigelot ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Lozano Palacios és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A 2007. május 15-i bizottsági határozat megsemmisítése, amelyben arról tájékoztatták a felperest, hogy nem tesz eleget a munkaköre ellátás tekintetében megkövetelt fizikai alkalmasságra vonatkozó feltételeknek, valamint nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit és V költségeinek felét.

V viseli saját költségeinek felét.

____________

1 - HL C 158., 26. o., 2008.06.21.