Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 21. oktobra 2009 - V proti Komisiji

(Zadeva F-33/08)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Zaposlitev - Zavrnitev zaposlitve zaradi fizične nesposobnosti za izvajanje nalog - Pravilnost postopka - Pravilnost zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo - Pripravljalni akti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: V (Bruselj, Belgija) (zastopniki: C. Ronzi, A. Grauling in É. Boigelot, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Lozano Palacios in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 15. maja 2007, s katero je bila tožeča stranka obveščena, da ne izpolnjuje pogojev fizične sposobnosti, ki se zahtevajo za izvajanje nalog, ter zahtevek za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov tožeče stranke V.

Tožeča stranka V nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 158, 21.6.2008, str. 26.