Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 7. října 2009 - Y v. Komise

(Věc F-29/08)1

"Smluvní zaměstnanci - Propuštění pro zjevnou nezpůsobilost - Nedostatečná služební výkonnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Y (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: M. J.-P. Keppenne a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 24. května 2007 o propuštění žalobce jako smluvního zaměstnance z důvodu jeho údajně nedostatečné služební výkonnosti a náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Y ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 116, 9.5.2008, s. 35.