Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 7. oktobra spriedums - Y/Komisija

(lieta F-29/08)1

Līgumdarbinieks - Atlaišana par acīmredzamu nepiemērotību - Neatbilstoša uzvedība dienestā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Y, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - M. J.-P. Keppenne un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2007. gada 24. maija lēmuma, ar kuru prasītāju atlaiž kā līgumdarbinieku saistībā ar viņa uzvedību dienestā, kas uzskatīta par neatbilstošu, atcelšana, kā arī mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzināšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Y sedz visus tiesāšanās izdevumus;

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008, 35. lpp.