Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 7. oktobra 2009 - Y proti Komisiji

(Zadeva F-29/08)1

(Pogodbeni uslužbenci - Odpoved delovnega razmerja zaradi očitno neustreznega dela - Nezadovoljivo obnašanje v službi)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Y (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. J.-P. Keppenne in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb (OPSP), z dne 24. maja 2007 o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki kot pogodbenemu uslužbencu zaradi domnevno nezadovoljivega obnašanja v službi in povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Y nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 35.