Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.1.2009 - Klein v. komissio

(Asia F-32/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Työkyvyttömyyseläke - Kuolema - Huollettavana olevan lapsen käsite - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 2 artikla - Kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus - Kuolemantapauksen yhteydessä maksettava kertakorvaus - Lapseneläke)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie-Claude Klein (Grasse, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 4.5.2007 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evätään kuolemantapauksen yhteydessä maksettava kertakorvaus, kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus ja lapseneläke

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Klein vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 116, 9.5.2008, s. 36.