Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. január 20-i ítélete - Klein kontra Bizottság

(F-32/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselő - Nyugdíjak - Rokkantsági nyugdíj - Elhalálozás - Az eltartott gyermek fogalma - A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 2. cikke - Elhalálozási támogatás - Egyösszegű elhalálozási juttatás - Árvajáradék)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marie-Claude Klein (Grasse, Franciaország) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselők: M. D. Martin és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság 2007. május 4-i, a felperes elhalálozási támogatásra, egyösszegű elhalálozási juttatásra és árvajáradékra való jogosultságának elismerését megtagadó határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

M-C. Klein viseli az eljárás valamennyi költségét.

____________

1 - HL C 116., 2008.5.9., 36. o.