Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. januarja 2009 - Klein proti Komisiji

(Zadeva F-32/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Invalidska pokojnina - Smrt - Pojem "vzdrževan otrok" - Člen 2 priloge VII h Kadrovskim predpisom - Nadomestilo za primer smrti - Pavšalni znesek v primeru smrti - Pokojnina po starših)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie-Claude Klein (Grasse, Francija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 4. maja 2007, s katero tožeči stranki ni bila priznana pravica do pavšalnega zneska v primeru smrti, nadomestila za primer smrti in pokojnine po starših.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

M.-C. Klein nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 36.