Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. július 7-i ítélete - Tomas kontra Európai Parlament

(F-116/07., F-13/08. és F-31/08. sz. ügyek)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - A Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének c) pontja - Elbocsátás - Bizalmi viszony - A Parlament személyzeti bizottságával folytatott előzetes konzultáció - Hiány)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litvánia) (képviselő: M. Michalauskas)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Lukošiūtė és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság felperest elbocsátó határozatának megsemmisítése, másrészt a keletkezett nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az F-116/07. és az F-13/08. sz. ügyekben benyújtott kereseteket elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Parlamentet, hogy Stanislovas Tomas részére az őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként fizessen meg 1000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék az F-31/08. sz. ügyben benyújtott keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Valamennyi fél maga viseli az F-116/07., az F-13/08. és az F-31/08. sz. ügyekben benyújtott valamennyi keresettel összefüggésben felmerült saját költségeit.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 65. o., HL C 142., 2008.6.7., 39. o. és HL C 158., 2008.6.21., 26. o.