Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-16 ta' Ġunju 2011 - Adriaens et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-87/10)

(Servizz pubbliku - Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u membri oħra tal-persunal - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Stéphane Adriaens (Evere, il-Belġju) u oħrajnet (rappreżentanti: M. Casado García-Hirschfeld, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: G. Berscheid u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba għall- annullament tad-deċiżjoni tal-konvenuta, riprodotta fl-istqarrijiet id-dikjarazzjonijiet ta' remunerazzjoni s-salarju tar-rikorrenti, li tillimita l-aġġustament tas-salarji tagħhom, minn Lulju 2009, għal żieda ta' 1.85 % fil-kuntest tal-aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u ta l-pensjonijiet tal-uffiċjali u membri oħra tal-persunaltal-impjegati l-oħra afbuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009, tat-23 ta' Diċembru 2009.

Dispożittiv

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors F-87/10, Adriaens et vs Il-Kummissjoni.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 13, 15.01.2011, p. 40.