Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Adriaens a i./Komisia

(vec F-87/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stéphane Adriaens (Evere, Belgicko) a i. (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej prijatého vo forme výplatných pások žalobcov o obmedzení úpravy ich mesačných platov od júla 2009 na zvýšenie o 1,85 % v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

1.    Konanie o žalobe F-87/10, Adriaens a i./Komisia, sa zastavuje.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 40.