Language of document : ECLI:EU:F:2011:18

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 3. marca 2011

Zadeva F‑86/10

Charles Dubus

proti

Evropskemu parlamentu

„Sporazumna rešitev spora – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero C. Dubus predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, objavljene 2. decembra 2009, o njegovi nevključitvi na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v razred AST 4.

Odločitev:      Zadeva Dubus proti Parlamentu (F‑86/10) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)