Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 5. junija 2012

Zadeva F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Odštetje podobnega dodatka, prejetega iz drugih virov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero E. Chatzidoukakis predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 26. februarja 2010 o znižanju dodatka za šolanje, ki mu je bil odobren, in odtegljaju preveč prejetega zneska na njegovih plačilnih listih, ker njegov sin dobiva finančni prejemek, ki mu ga je država članica dodelila v obliki štipendije.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov Komisije.

Povzetek

Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za uporabo pravila o prepovedi kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov v primeru prejemanja podobnih dodatkov iz drugih virov – Uporaba za luksemburški finančni prejemek za študente – Dopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 67(1)(c) in (2))


Samo dodatki, ki so primerljivi in katerih cilj je enak, so „podobni“ v smislu pravila o prepovedi kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov na področju družinskih dodatkov. Odločilno merilo pri opredelitvi podobnega dodatka je cilj zadevnih dodatkov.

V zvezi s tem imata dodatek za šolanje iz člena 67(1)(c) Kadrovskih predpisov in luksemburški finančni prejemek, dodeljen v obliki štipendij in posojil, katerega namen je študentom zagotoviti finančno pomoč, ki jim omogoča plačevati stroške študija in življenjske stroške med študijem, podoben cilj, ker prispevata k šolnini vzdrževanega otroka uradnika.

Te ugotovitve ne more omajati okoliščina, da upravičenec do obeh prejemkov ni isti. Dejstvo, da se dodatek iz Kadrovskih predpisov dodeli uradniku in da nacionalni prejemek dobiva otrok oziroma je formalno dodeljen temu otroku, namreč ni odločilno za presojo, ali sta ta prejemka podobna v smislu člena 67(2) Kadrovskih predpisov. Prav tako ni odločilno dejstvo, da dodatek iz Kadrovskih predpisov dopolnjuje plačo uradnika in je tako povezan z delovnim razmerjem, drugače kot luksemburški finančni prejemek, ki se izplačuje otroku.

(Glej točke 29, 31, 32, 37 in 38.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. oktober 1977, Gelders-Deboeck proti Komisiji, 106/76, točka 16; 13. oktober 1977, Emer-van den Branden proti Komisiji, 14/77, točka 15; 18. december 2007, Weiβenfels proti Parlamentu, C‑135/06 P, točka 89;

Sodišče prve stopnje: 10. maj 1990, Sens proti Komisiji, T‑117/89, točka 14; 11. junij 1996, Pavan proti Parlamentu, T‑147/95, točka 41;

Sodišče za uslužbence: 13. februar 2007, Guarneri proti Komisiji, F‑62/06, točke 39, 40 in 42.