Language of document :

Sag anlagt den 24. september 2010 - Dubus mod Parlamentet

(Sag F-86/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Charles Dubus (Tervuren, Belgien) (ved advokaterne E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet fra lønklasse AST3 til lønklasse AST4 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Parlamentets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet fra lønklasse AST3 til lønklasse AST4 i forfremmelsesåret 2009, annulleres.

Som konsekvens heraf foretages en ny sammenligning mellem sagsøgerens fortjenester og de øvrige ansøgeres fortjenester i forfremmelsesåret 2009, og sagsøgeren forfremmes til lønklasse AST 4 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009, og der betales med virkning fra den 1. januar 2009 renter af efterbetalingen af løn beregnet på grundlag af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to procentpoint.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________