Language of document :

Tožba, vložena 24. septembra 2010 - Dubus proti Parlamentu

(Zadeva F-86/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Charles Dubus (Tervuren, Belgija) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o nevključitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, ki so v napredovalnem obdobju 2009 napredovali iz naziva AST3 v naziv AST4.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Parlamenta o nevključitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, ki so v napredovalnem obdobju 2009 napredovali iz naziva AST3 v naziv AST4, naj se razglasi za nično;

na podlagi te razglasitve ničnosti naj se opravi nova primerjalna ocena uspešnosti tožeče stranke in uspešnosti drugih kandidatov za napredovalno obdobje 2009 in odredi naj se napredovanje tožeče stranke v naziv AST4 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2009 in plačilo obresti za neizplačan del osebnih prejemkov za obdobje od 1. januarja 2009 po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka določa za operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve točki;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________