Language of document :

2010. szeptember 23-án benyújtott kereset -AI kontra Bíróság

(F-85/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AI (képviselő: M. Erniquin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a CJ 12/09. sz. belső versenyvizsga francia vizsgájának eredményeit érintő vizsgabizottsági tanácskozás megsemmisítése, és amennyiben szükséges az említett versenyvizsgát sikerrel teljesítő személyek szerződéseinek és kinevezéseinek megsemmisítése, másrészt a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződését meg nem hosszabbító határozat megsemmisítése, és kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a CJ 12/09. sz. belső versenyvizsga francia vizsgáját érintő vizsgabizottsági tanácskozást;

amennyiben szükséges, semmisítse meg az e vizsgát teljesítő nyolc pályázó kinevezését;

rendelje el a lezajlott válogatás alapjául szolgáló értékelési szempontok közlését;

elsődlegesen rendelje el a felperes határozott idejű munkaszerződésének határozatlan idejű munkaszerződéssé való átminősítését, ebből következően semmisítse meg az ideiglenes alkalmazotti szerződését meg nem hosszabbító, 2009. januári határozatot, és következésképpen rendelje el az ideiglenes alkalmazottként való visszahelyezését; másodlagosan semmisítse meg az ideiglenes alkalmazotti szerződését meg nem hosszabbító, 2009. januári határozatot, és következésképpen rendelje el az ideiglenes alkalmazottként való visszahelyezését;

ennek megfelelően állapítsa meg az azon különbséggel megegyező kártérítéshez való jogot, amely azon fizetés, amelyet a felperes akkor kapott volna, ha az említett szerződés 2010. január 1-jétől folytatódott volna, és azon összeg között áll fenn, amelyet ténylegesen folyósítottak neki, ezen időponttól kezdve a tényleges visszahelyezése időpontjáig terjedően;

rendelje el azon nem vagyoni kár megtérítését, amelyet a felperes többek között a munkaszerződése jogellenes meg nem hosszabbítása miatt szenvedett el, és amely megközelítőleg százezer eurót tesz ki, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék elrendeli a felperes visszahelyezését, illetve ötszázezer eurót jelent, ha a felperes visszahelyezése lehetetlennek bizonyul;

a Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

____________