Language of document :

Talan väckt den 23 september 2010 - Chatzidoukakis mot kommissionen

(Mål F-84/10)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att sätta ned utbildningstillägget till sökanden på grund av att dennes son erhåller ekonomiskt stöd från en medlemsstat i form av ett studiebidrag och ett lån.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara (1) det beslut att sätta ned utbildningstillägget till sökanden som framgår av lönebeskedet för februari 2010, samt lönebeskedet i sig i den del utbildningstillägget delvis nedsätts, (2) kommissionens beslut av den 26 februari 2010 om nedsättning av utbildningstillägget till sökanden och att ett belopp på 375 euro skulle dras av från detta tillägg, vilket framgår av lönebeskedet för mars 2010, (3) lönebeskedet för mars 2010, genom vilket utbildningstillägget till sökanden sattes ned, (4) lönebeskeden för perioden april-augusti 2010 i den del dessa innebar en nedsättning av utbildningstillägget, och (5) kommissionens beslut av den 9 juli 2010 i vilket sökandens klagan uttryckligen avslogs,

förplikta svararanden att till sökanden betala, med ränta, de belopp som innehållits, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________