Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. března 2011 - Dubus v. Parlament

(Věc F-86/10)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 317, 20.11.2010, s. 49.