Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 3 martie 2011 - Dubus/Parlamentul European

(Cauza F-86/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei, ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 317, 20.11.2010, p. 49.