Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 3 mars 2011 - Dubus mot Parlamentet

(Mål F-86/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 317, 20.11.2010, p. 49.