Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 29 martie 2021 – VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-224/21)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamant: VX

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Articolul 63 TFUE, coroborat cu articolul 65 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim fiscal al unui stat membru, în cadrul impozitării directe, care se aplică veniturilor persoanelor fizice și în cadrul căruia coexistă, în ceea ce privește contribuabilii nerezidenți și câștigurile rezultate din plusvalori imobiliare obținute în urma vânzării de bunuri imobile situate în statul membru respectiv, două regimuri juridice: într-unul dintre ele i) se aplică o rată fixă proporțională cu 28 % din totalitatea câștigurilor rezultate din plusvalori (tax base), calculate în conformitate cu normele generale privind stabilirea (cuantificare, quantum) acestor câștiguri, în timp ce în cadrul celuilalt regim ii) se aplică regimul aferent rezidenților, conform căruia, după calcularea câștigurilor derivate din plusvalori în conformitate cu aceleași norme generale, se ia în considerare doar jumătate din aceste câștiguri (50 %) (tax base) și – cu caracter obligatoriu – aceste câștiguri (50 % din plusvalori) se cumulează (prin mărire, adunare) cu celelalte venituri obținute în anul respectiv la nivel mondial de către contribuabil, pentru a stabili în continuare rata de impozitare aplicabilă tuturor acestor venituri în funcție de baremul general aplicabil rezidenților (cote progresive calculate în tranșe cuprinse între 14,5 % și 48 % și care pot fi majorate cu o rata maximă de 5 % în cazul în care valoarea totală a veniturilor depășește anumite praguri), rată de impozitare care, în cazul nerezidenților, se aplică exclusiv veniturilor menționate, și anume plusvalorilor imobiliare, care vor fi luate în considerare în limita a 50 % din valoarea lor (în timp ce, în cazul rezidenților, rata calculată în acest mod se aplică veniturilor respective și tuturor celorlalte venituri obținute în anul în cauză)?

Este necesar să se sublinieze faptul că contribuabilul nerezident trebuie să opteze pentru unul dintre regimurile posibile în declarația de venit pe care este, în orice caz, obligat să o depună în statul membru (Portugalia), indiferent dacă alege să fie impozitat potrivit regimului general aplicabil nerezidenților [prezentat la punctul i) de mai sus] sau alege să fie impozitat potrivit regimului aplicabil rezidenților [prezentat la punctul ii) de mai sus], și în care trebuie să indice una dintre aceste două opțiuni. Trebuie remarcat că obligația de declarare ce le revine nerezidenților (depunerea declarației de venit din formularul 3) exista deja anterior adoptării modificării legislative prin care, în formularul oficial al acestei declarații, a fost adăugată posibilitatea de a opta pentru regimul aplicabil rezidenților.

Trebuie subliniat că, atunci când alege să fie impozitat potrivit regimului aplicabil rezidenților, nerezidentul trebuie să indice (în această declarație) cuantumul total al tuturor veniturilor pe care le-a realizat pe parcursul anului în întreaga lume.

Articolul 63 TFUE, coroborat cu articolul 65 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim fiscal al unui stat membru, în cadrul impozitării directe, care se aplică veniturilor persoanelor fizice și în cadrul căruia, în timp ce în cazul a) rezidenților se cumulează, cu caracter obligatoriu, câștigurile derivate din plusvalori, reduse la 50 % din valoarea lor (tax base), celorlalte venituri pe care contribuabilul le-a obținut în același an în întreaga lume (fără posibilitatea de opting out), fiind stabilită astfel rata totală anuală a rezidentului, la care se aplică cotele de impozitare progresive calculate în tranșe care figurează în baremul general (după reducerile și deducerile personale), în cazul b) nerezidenților se aplică o rată fixă specifică câștigurilor totale rezultate din plusvalori (tax base) (după ce a fost stabilită valoarea câștigurilor menționate în conformitate cu aceleași norme care se aplică rezidenților)?

Trebuie subliniat că, în cazul a), cotele progresive sunt cuprinse între 14,5 % și 48 %, rata marginală maximă putând fi majorată cu maximum 5 % în cazul în care valoarea totală a veniturilor depășește un anumit prag, în timp ce, în cazul b), rata specifică este egală cu 28 %.

____________