Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 27.9.2011 - Lübking ym. v. komissio

(Asia F-105/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2005 ylennyskierros - Uusi urarakenne - Uran pidentäminen ottamalla käyttöön uusia palkkaluokkia, joilla ei ole vastinetta vanhoissa henkilöstösäännöissä - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan, henkilöstösääntöjen liitteen XIII ja vuodesta 2005 alkaen sovellettavien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltaminen - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Ylennyspäätösten taannehtiva vaikutus ennen 1.5.2004 - Siirtymätoimenpiteet - Kanne, joka on selvästi jätettävä tutkimatta tai hylättävä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Johannes Lübking ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Simm ja B. Driessen, sittemmin M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sen päätöksen kumoaminen, joka julkaistiin 23.11.2005 hallinnollisissa tiedotteissa n:o 85 2005, siltä osin kuin siinä ylennettiin kantajat vuoden 2005 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*9 palkkaluokan A*10 sijaan.

Määräysosa

Kanne hylätään.

Kantajat ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan unionin neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 45.