Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 27. septembra rīkojums - Lübking u.c./Komisija

(lieta F-105/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2005. gada paaugstināšana amatā - Jaunā karjeras struktūra - Karjeras paildzināšana, ieviešot jaunas pakāpes, kam nebija līdzīgu agrākajos Civildienesta noteikumos - Civildienesta noteikumu 45. panta, XIII pielikuma, kā arī kopš 2005. gada piemērojamo VĪN piemērošana - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Lēmumu paaugstināt amatā pirms 2004. gada 1. maija atpakaļejošs spēks - Pārejas pasākumi - Acīmredzami noraidāma prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Johannes Lübking u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Lietas dalībniece, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: sākotnēji M. Simm un B. Driessen, vēlāk M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, kas publicēts 2005. gada 23. novembra Administratīvajā paziņojumā Nr. 85-2005, tiktāl, ciktāl tajā ir paredzēts 2005. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājus paaugstināt nevis A*10, bet gan A*9 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītāji un Eiropas Komisija sedz, respektīvi, savus tiesāšanās izdevumus paši;

Eiropas Savienības Padome - persona, kas iestājusies lietā, - sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 281, 18.01.2006., 45. lpp.