Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. února 2007 - Geert Haelterman a další v. Komise

(Věc F-102/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 35.