Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 14. februar 2007 - Geert Haelterman m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-102/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 261 af 28.10.2006, s. 35.