Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2006 - Blank in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-103/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgija) in ostali (Zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi vpisa tožečih strank na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10, kot to implicitno izhaja iz upravnega obvestila št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005;

OPI naj se navede posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, in predvsem ponovna uvrstitev tožečih strank v nazive, in sicer v naziv A*10 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005;

podredno naj se v zvezi z eno tožečo stranko, toženi stranki naloži, da se ji prizna, da lahko ob svojem prihodnjem napredovanju napreduje v naziv A*10, in na drugi strani naj se toženi stranki naloži povračilo škode, ki je tej tožeči stranki nastala zaradi nenapredovanja v naziv A*10 od 1. marca 2005;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v podporo svoji tožbi navajajo iste tožbene razloge, kot so v zadevi F-45/061.

____________

1 - UL EU C 43, 7.6.2006, str. 39.