Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2010. szeptember 16-i végzése - Blank és társai kontra Bizottság

(F-103/06. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 261., 2006.10.28., 35. o.