Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums - Blank u.c./Komisija

(lieta F-103/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 261, 28.10.2006., 35. lpp.