Language of document :

Жалба, подадена на 5 февруари 2021 г. — Teva Pharmaceutical Industries и Cephalon/Комисия

(Дело T-74/21)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Израел), Cephalon Inc. (Уест Честър, Пенсилвания, Съединени щати) (представители: D. Tayar и S. Ortoli, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени изцяло Решение C(2020) 8153 окончателен на Комисията от 26 ноември 2020 г.,

да отмени глобите, наложени на Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и на Cephalon Inc. в член 2 от обжалваното решение,

при условията на евентуалност, да намали значително размера на глобата, наложена на Teva Pharmaceuticals Industries Ltd,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват четири основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: Комисията е допуснала правни и фактически грешки, като е характеризирала разглежданото споразумение като ограничение на конкуренцията с оглед на предмета.

Второ основание: Комисията е допуснала правни и фактически грешки, като е характеризирала спогодбата като ограничение на конкуренцията с оглед на резултата.

Трето основание: Комисията е допуснала грешки при прилагането на член 101, параграф 3 ДФЕС.

Четвърто основание: твърдение, че всички глоби, наложени на Teva и Cephalon, трябва да бъдат отменени или най-малкото, че глобата, наложена на Teva, трябва да бъде значително намалена.

____________