Language of document :

Sag anlagt den 5. februar 2021 – Teva Pharmaceutical Industries og Cephalon mod Kommissionen

(Sag T-74/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israel) og Cephalon Inc. (West Chester, Pennsylvania, De Forenede Stater) (ved advokaterne D. Tayar og S. Ortoli)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse C(2020) 8153 final af 26. november 2020 annulleres i sin helhed.

De bøder, som Teva Pharmaceutical Industries Ltd. og Cephalon Inc. er pålagt i den anfægtede afgørelses artikel 2, annulleres.

Subsidiært nedsættes den bøde, som Teva Pharmaceuticals Industries Ltd er pålagt, betydeligt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført fire anbringender.

Første anbringende om, at Kommissionen begik en retlig og faktisk fejl ved at karakterisere den omhandlede aftale således, at den har et konkurrencebegrænsende formål.

Andet anbringende om, at Kommissionen begik en retlig og faktisk fejl ved at karakterisere forligsaftalen således, at den har et konkurrencebegrænsende formål.

Tredje anbringende om, at Kommissionen begik en retlig fejl ved anvendelsen af artikel 101, stk. 3, TEUF.

Fjerde anbringende om, at de bøder, som Teva og Cephalon er pålagt annulleres, eller at i hvert fald den bøde, som Teva er pålagt, nedsættes betydeligt.

____________