Language of document :

Kanne 5.2.2021 – Teva Pharmaceutical Industries ja Cephalon v. komissio

(asia T-74/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israel) ja Cephalon Inc. (West Chester, Pennsylvania, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat D. Tayar ja S. Ortoli)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 26.11.2020 antaman päätöksen C(2020) 8153 Final kokonaisuudessaan

kumoamaan Teva Pharmaceutical Industries Ltd:lle ja Cephalon Inc:lle riidanalaisen päätöksen 2 artiklassa määrätyt sakot

toissijaisesti alentamaan Teva Pharmaceutical Industries Ltd:lle määrättyjen sakkojen määrää huomattavasti

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan komissio teki oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen katsoessaan, että kyseessä oleva sopimus muodosti tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen.

Toisen kanneperusteen mukaan komissio teki oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen katsoessaan, että sovintoratkaisu muodosti tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen.

Kolmannen kanneperusteen mukaan komissio teki virheen soveltaessaan SEUT 101 artiklan 3 kohtaa.

Neljännen kanneperusteen mukaan Tevalle ja Cephalonille määrätyt sakot on kumottava tai ainakin Tevalle määrättyjen sakkojen määrää on alennettava huomattavasti.

____________