Language of document :

2021. február 5-én benyújtott kereset – Teva Pharmaceutical Industries és Cephalon kontra Bizottság

(T-74/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Izrael), Cephalon Inc. (West Chester, Pennsylvania, Egyesült Államok) (képviselők: D. Tayar és S. Ortoli lawyers)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

–    teljes egészében semmisítse meg a 2020. november 26-i C (2020) 8153 final bizottsági határozatot;

–    törölje a vitatott határozat 2. cikkében a Teva Pharmaceutical Industries Ltd és a Cephalon Inc társasággal szemben kiszabott bírságot;

másodlagosan lényegesen csökkentse a Teva Pharmaceuticals Industries Ltd-vel szemben kiszabott bírságot;

–    a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság jogilag és ténybelileg tévesen minősítette cél általi versenykorlátozásnak a szóban forgó megállapodást.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság jogilag és ténybelileg tévesen minősítette a vitarendezési megállapodást hatás általi korlátozásnak.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen járt el azáltal, hogy alkalmazta az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdését.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Tevával és a Cephalonnal szemben kiszabott bírságot törölni, vagy legalábbis a Tevával szemben kiszabott bírságot jelentősen csökkenteni kell.

____________