Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.6.2013 – CF v. EASA

(Asia F-40/12)1

(Henkilöstö – Entinen väliaikainen toimihenkilö – Määräaikainen työsopimus – Irtisanominen sairausloman aikana – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 16 artikla – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 48 artiklan b alakohta – Työpaikkakiusaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CF (Bierges, Belgia) (edustaja: asianajaja A. Schwend)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (asiamiehet: F. Manuhutu, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajan irtisanomispäätöksen kumoamiseksi ja kantajalle tästä irtisanomisesta ja häirinnästä väitetysti aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Tuomiolauselma

Euroopan lentoturvallisuusviraston työhönottosopimusten tekemiseen valtuutetun viranomaisen 24.5.2011 tekemä päätös, jolla väliaikaisen toimihenkilön CF työsopimus irtisanottiin, kumotaan.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto velvoitetaan korvaamaan CF:lle 88 189,76 euron määrä korvauksena aineellisesta vahingosta.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa CF:n oikeudenkäyntikuluista.

CF vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 24.