Language of document :

Kanne 26.3.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-42/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen ehdotuksen kumoaminen, joka koskee ennen komission palvelukseen astumista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoa sellaisen laskelman perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tulleet voimaan kantajan haettua eläkeoikeuksien siirtoa.

Vaatimukset

on kumottava päätös, jolla hylätään kantajan 14.12.2011 tekemä oikaisuvaatimus niiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamiseksi, jotka olivat voimassa kantajan hakiessa eläkeoikeuksiensa siirtoa

tarvittaessa on kumottava henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 1.8.2011 tekemä ehdotus, jossa sovelletaan uusiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuvia vakuutusmatemaattisia arvoja

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.