Language of document :

2. aprillil 2012 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-44/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A: Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek arvutuse alusel, mis võtab arvesse uusi üldisi rakendussätteid, mis jõustuvad pärast hagejate esitatud ülekandmise taotlusi.

Hagejate nõuded

tühistada otsused, millega jäetakse rahuldamata hagejate kaebused, millega taotletakse nende pensioniõiguste ülekandmise taotluste esitamise ajal kehtivate üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatilise määra kohaldamist;

tühistada vajalikus osas otsused, millega arvutati staažilisa enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.