Language of document :

2012. március 21-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-41/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: R. Adam és P. Ketter ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítése, amely megszünteti a felperes határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződését, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Parlament 2011. június 20-i határozatát, amely megszüntette a felperes határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződését;

szükség esetén semmisítse meg az Európai Parlament panaszt elutasító kifejezett határozatát;

rendelje el a felperesnek az Európai Parlamentben való újrabeosztását;

másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék mégis úgy ítélné meg, hogy nem rendelhető el semmilyen visszahelyezés, mivel az ilyen visszahelyezés nem állna sem a felperes, sem pedig az Európai Parlament érdekében, az Európai Parlamentet 36 hónapnyi illetménnyel megegyező, vagy pedig méltányossági alapon meghatározott bármely más összegű vagyoni kár, valamint 15000 euró nem vagyoni kár megtérítésére kell kötelezni;

minden esetben kötelezze az Európai Parlamentet 15000 euró nem vagyoni kár megtérítésére;

tartson fenn a felperes számára bármely más jogot, jogorvoslati eszközt, jogalapot és keresetet, többek között a Parlament vétkes magatartásából eredő további kár megtérítésére irányuló kérelmet előterjesztésének, más bizonyítékok benyújtásának vagy az érintett tanúk beidézésének lehetőségét;

a Parlamentet kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére, beleértve a felperesnél felmerült ügyvédi költségeket.