Language of document :

Acțiune introdusă la 21 martie 2012 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-41/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: R. Adam și P. Ketter, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European de reziliere a contractului de agent temporar pe durată nedeterminată al reclamantului și o cerere în despăgubire

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Parlamentului European din 20 iunie 2011 de reziliere a contractului de agent temporar pe durată nedeterminată al reclamantului;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Parlamentului European de respingere a reclamației;

deciderea reîncadrării reclamantului în cadrul Parlamentului European;

cu titlu subsidiar și în situația, greu de imaginat, în care Tribunalul ar considera că nu este posibilă reintegrarea, respectiv că o asemenea reintegrare nu ar fi nici în interesul reclamantului, nici în cel al Parlamentului European, s-ar impune obligarea Parlamentului European la plata unei despăgubiri evaluate la 36 de luni de salariu, sau în caz contrar a oricărei sume care urmează să fie evaluată ex aequo et bono, precum și a unei despăgubiri morale de 15 000 de euro;

în orice caz, obligarea Parlamentului European la plata unei sume de 15 000 de euro cu titlu de despăgubiri morale;

recunoașterea în favoarea reclamantului a tuturor celorlalte drepturi, căi și mijloace legale, precum și acțiuni în instanță și, în special, a celei de a solicita daune interese suplimentare pentru prejudiciul suferit din cauza comportamentului culpabil al Parlamentului European și de a prezenta alte probe sau de a administra proba cu martori în cauză.

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor avocațiale efectuate de reclamant.