Language of document :

Talan väckt den 30 mars 2012 – ZZ mot EIGE

(Mål F-43/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EIGE:s beslut om avslag på sökandens begäran om att få chefstillägget för perioden den 1 juni 2010–30 september 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av direktören för EIGE den 12 januari 2012 om avslag på sökandens begäran om att få chefstillägget för perioden den 1 juni 2010–30 september 2011, och bekräftades efter ett klagomål av sökanden genom beslut som fattades av HR-agenten vid EIGE den 27 februari 2012,

fastställa att chefstillägget ska betalas ut för perioden den 1 juni 2010–30 september 2011, inklusive dröjsmålsränta, vilken ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, med tillägg av två procentenheter, från och med den 30 september 2011, och

förplikta Europeiska jämställdhetsinstitutet att ersätta rättegångskostnaderna.